Corey Goode Intel Update Part 2

August 2016


admin    22 aug 2016
 kaaree, intel, anshar, micca    167,636

Corey_Goode_Update_Part_2.jpg

Raw-Tear Eir begroette me op de normale wijze. Raw-Rain-Eir, Raw-Mare-Eir en het Gouden Driehoek Hoofd Wezen bleven in positie ongeveer 30 feet weg (= plusm.90 cm)en schenen hun aandacht in mijn richting te hebben gelegd.

Raw-Tear-Eir begon toen met me te communiceren en gebruikte dezelfde bewoording als die gezien worden in de Law of One.

Toen ik in Joshua Tree was voor de conferentie van deze voorbije zomer had ik een ervaring die me niet op mijn hoede liet zijn. Het begon toen veel van de luisteraars bij het Contact in de Woestijn enige tijd een blauw knipperend licht aan de hemel zagen, op zeer grote hoogte. Er was geen begeleidend rood licht zoals je normaal bij een vliegtuig zou zien. De “blauwe knipperaar” bewoog helemaal niet zoals een vliegtuig deze ging voor en achteruit en van de ene naar de andere kant in andere patronen. Ik riep David in opwinding toen ik het zelf zag en gauw ging hij naar buiten en observeerde het ook uitgebreid.

De volgende morgen was ik in mijn kamer en lag op het bed toen ik plotseling een koor van stemmen hoorden van alle leeftijden en ook van beide geslachten die herhaalden: “Wij zijn de boodschappers en helpers van de Ene Oneindige Schepper.” Ik sprong direct uit bed en ging naar buiten om te zien of de bron van de stemmen zichtbaar was. Ik zag niks en toen ik het woestijn terrein afzocht en de hemelen erboven, stopten de stemmen. Ik ging weer de tent in en zat op het bed, ik vroeg me af wat er net was gebeurd. Ik keek mijn kopie na van de Wet van de Ene)(Law of One) (Boek Een) die boven aan het bed lag.

Ik had het boek een aantal maanden geprobeerd te lezen maar ik was niet in staat om iets dat ik had gelezen te onthouden. Toen ik het wilde lezen, dwaalde mijn denken af. De woorden schenen boven de pagina te zweven en veroorzaakten dat ik me wat misselijk en duizelig voelde toen ik doorduwde om het te lezen. Ik pakte het boek op en begon te lezen en om voor de eerste keer de informatie te onthouden. Toen ik het boek had uitgelezen, was ik verbaasd dat Tear-Eir met me communiceerde met de zelfde bewoordingen toen we elkaar ontmoetten bij de volgende keer. Ik was nu in staat om meer directe vragen te stellen en ik kreeg antwoorden die gemakkelijker waren te vertalen in menselijke taal.

Ongeveer een week later werd ik opnieuw gewekt door een blauwe orb die mijn kamer in kwam. Ik had geen eerdere waarschuwing over deze ontmoeting dus was ik niet in staat om me mentaal voor te bereiden of om andere kleren aan te doen. Toen werd ik naar een van de bollen gebracht waar Tear-Eir op me wachtte. In die vergadering met Tear-Eir werd me bevestigd dat ik mijn eerste contact van het Gouden Driehoek Hoofd Wezen had gekregen toen ik de frase hoorde: “Wij zijn de boodschappers en helpers van de Ene Oneindige Schepper." De naam die Tear-Eir  gebruikte voor dit wezen was bijna onuitsprekelijk, een kort geluid. Ik wist wie hij bedoelde toen zijn naam werd gebruikt dankzij de hele context van het gesprek.

In onze huidige bijeenkomst stond ik voor Tear-Eir en hij begon te communiceren. Mijn aandacht werd terug gericht op de kosmische scene die zich om ons heen ontvouwde. Ik keek naar de bollen die langzaam in de richting gingen van Venus en Aarde op hun weg naar het buitenste zonnestelsel. Het leek meer en meer alsof ze vervaagden. De Zon begon te knetteren met dezelfde vreemde elektrische ontlading die ik gezien had bij mijn laatste bezoek dagen ervoor. Het scheen alsof er nu een halo van krommende elektriciteit uit de Zon’s corona kwam.

Tear-Eir zond me toen visualisaties van de Zon die een serie krachtige energie ontploffingen uitzond op een pulserende wijze. Ik zag toen hoe de energiegolven het aard magnetisch veld raakten en er zich omheen wikkelden. De energie werd gestuurd in de kern via de noord en zuid polen en dan doken ze naar buiten uit de oppervlakte van de Aarde.

Ik dacht bij me zelf dat het onmogelijk zou zijn om je ondergronds te verbergen voor deze energetische golf, en het deed er niet toe hoe diep je onder de oppervlakte was of afgeschermd werd door ontwikkelde technologie. Ik verwachtte de volgende communicatie die over de scene ging die ik net had gezien. Tear-Eir legde toen uit dat ons co-creatieve massa bewustzijn een deel speelde in wat er zich spoedig zou ontvouwen.

Ik was niet geschokt om te horen dat er energetische, kosmologische en massa bewustzijns onderdelen waren bij wat er gebeurde in ons zonnestelsel. Maar, ik was verrast te ontdekken hoe veel ons massa bewustzijn deze werkelijkheid beïnvloedde. Tear-Eir communiceerde toen dat elke mens op de planeet een belangrijke bijdrage had in dit proces, geen wezen was meer belangrijk of meer speciaal dan een andere. Het was een boodschap van Eenheid – het centrale uitgangspunt van de ‘Wet van de Ene’ serie.

“Hij” communiceerde verder dat het bewustzijn van andere wezens – die nu gevangen waren in ons zonnestelsel – ook bijdroegen aan het proces. Tear-Eir zei toen dat de toegenomen energetische golven gedragsveranderingen op Aarde veroorzaakten, maar ook op diverse bases en toestellen die in ons sterrenstelsel woonden. Die bemoeiden zich ook met het rooster van “gedragsverandering” dat vele duizenden jaren de gedachten en het gedrag van mensen op deze planeet heeft beïnvloed. Als resultaat moest dit rooster omhoog gedraaid worden naar zijn maximale krachtsniveau om de gewenste effecten op de bevolking te krijgen, waarbij, zoals ze me vertelden, ook de zij-effecten zouden toenemen.

De energetische veranderingen en toegenomen kracht voor het mind controle rooster waren aan het veroorzaken dat mensen zich grillig gedroegen en apathisch werden en ineffectief. Ik had dit effect gemerkt in pasgeleden maanden op mezelf en op die welke om me heen werkten.


2

Ik vroeg Kaaree of dit mathematische vergelijkingen waren en ze antwoordde ongeduldig: “Dit is een mathematische taal van de Ouden.” Ze wees weer naar de structuur en zei me om te blijven kijken. Plotseling verdwenen alle symbolen, behalve die welke er ook waren toen we er voor het eerst in liepen. De Sentinel verdween toen zonder enig verder commentaar. Kaaree keerde zich om en liep uit de structuur terwijl ik haar volgde. Ik was zeer in de war en een beetje teleurgesteld bij die ervaring. Ik dacht: “Dat is het?”

Ze zei me toen dat we nu gingen naar het Ancient Builder Race (ABR) post buiten de orbit van Saturnus.

Ik stopte met lopen en vroeg haar wat er net was gebeurd. Ze zei dat informatie was gekomen voor me en dat er ook van mij informatie was gekomen, en dat alles in de toekomst meer zin had. Ik vroeg me af welke informatie ze uit me konden trekken wat ze niet reeds wisten. Ik wilde dit onderwerp blijven duwen, maar kon merken dat zij niet ging verklaren wat ze al communiceerde.

We gingen naar de twee piloten die nu in het Anshar Bus Toestel zaten. We gingen toen uit de grotten onder de H – structuur en in een tel waren we terug in de ruimte.

Ik kon Saturnus zien en wat ik van hem kon beoordelen, was dat hij de maat had van een zilveren dollar. We gingen toen in een van de tijdelijke bubbels, net als die ene waar ik doorheen ging vliegen toen ik naar de Super Federatie vergaderingen ging in bijna dezelfde positie rond Jupiter. Toen we de buitenste grens penetreerden van de tijdelijke onregelmatigheid/anomalie, kon ik een precieze replica zien van het ambassadeurs station waar de Super Federatie in vergadert. Geen enkel toestel was geland bij dit station. De Anshar gegevens van het toestel gaven aan dat er nul activiteit was of geen levenstekenen aanwezig.

We landden(docked) en gingen naar binnen. We liepen langs een nauw deel van het station naar beneden en eindigden in de zelfde foyer ingang die ik herkende van het Jupiter station. Zo plotseling als in de ABR buitenpost, verscheen er een volgende Sentinel voor ons. Deze keer werd er niets gezegd. De Sentinel reikte in mijn denken net als die andere dat deed.

Deze keer zag ik visioenen van grote sferische objecten die bliksems van elektriciteit met enorme kracht in het zonnestelsel stuurden. Alhoewel ik niet precies kon uitmaken wat deze bollen waren, konden ze manen of planetoïden geweest zijn. Zo groot waren ze. Ze leken niet op de bollen die ons zonnestelsel nu bezoeken en ze waren meer tastbare en stoffelijke objecten.

Ik observeerde wat leek op honderden scenes van die gevechten die heel snel langs gingen en dezelfde soort gebeurtenissen lieten zien. Toen zag ik een bol die een  bliksem elektriciteit schoot naar wat Mars scheen te zijn toen die nog een atmosfeer had en vloeibaar water. De bliksem trok door de oppervlakte van Mars en schiep een enorme canyon/ravijn. De atmosfeer was gevuld met puin die toen rood heet werd. Het puin werd van de planeet weggeblazen en regende ook neer op zijn oppervlakte. 

De atmosfeer was gevuld met stoom. Een grote hoeveelheid damp werd van de planeet gestript en werd ijs toen het in de ruimte dreef. Andere scenes flitsten er doorheen en ik werd naar Mars terug gebracht. Die was nu zwaar gehavend en begon er uit te zien zoals het heden uitziet.

Toen zag ik grote paddenstoel wolken op de oppervlakte ontstaan als gigantische voertuigen die weg vluchtten van de planeet in allerlei richtingen. Sommigen ervan gingen naar de Aarde, terwijl anderen in de tegenover gestelde richting gingen. Ik wist dat dit een totaal gescheiden incident was die gebeurd was lang na de planeet zijn eerste verwoesting. Het scheen een wereld nucleaire oorlog geweest te zijn.

Ik begon te merken dat mijn ademhaling en hartslag dramatisch hadden toegenomen. Ik voelde dat mijn borst strakker werd door ongerustheid. Toen stopte de scene plotseling zoals het was begonnen en de Sentinel verdween.

Kaaree keek naar me met enige bezorgdheid en vroeg of ik even tijd nodig had. Ik vroeg haar wat er net was gebeurd. Ze vertelde me dat ik een opslagplaats had gekregen van ABR gegevens die niet beschikbaar is voor me op een bewust niveau. Ik vroeg haar waar dat goed voor was als ik me dit niet kon herinneren en rapporteren.  Ze glimlachte en communiceerde dat het alle zin zou krijgen in de nabije toekomst. Dit antwoord voldeed niet aan mijn nieuwsgierigheid over wat er in de laatste twee locaties was gebeurd die we bezochten.  Desalniettemin wist ik dat me nu niets meer werd verteld. 

We gingen naar beneden langs de gangen van het Saturnus station totdat we terug waren bij de Anshar Bus. We keerden terug naar de Anshar hangar waar we onze reis waren begonnen. Ik merkte nauwelijks ons vertrek van het station op of onze aankomst bij de hangar omdat ik zo diep in gedachten was.  Ik voelde me buitengewoon onttrokken aan energie. Ik werd terug gestuurd naar mijn huis waar ik toen in bed kroop met mijn kleding en ik viel diep in slaap.

Sedert dat gebeuren had ik een paar etherische conferentie oproepen met Kaaree, mar ook een vergadering met de SSP Alliantie. Mij werd een klein beetje nieuwe informatie gegeven, maar niets van echte betekenis in kosmische zin. Mij werd geen ondersteuning gegeven die Gonzales had genoemd bij zijn vergadering. Ik had verwacht dat ze me gingen helpen.

Toen ik vroeg waarom die hulp niet kwam, werd me gezegd dat we een paar dingen eerst moesten verslaan. Dit liet me denken dat ze me niet gewoon een healing technologie zouden geven om enkele symptomen te helpen verwijderen of verminderen van mijn regressie na de 20 en terug SSP dienst. Er zouden condities zijn.

Ze waren ook zeer geïnteresseerd om enige van de ABR gegevens te verkrijgen die diep in mijn onderbewustzijn waren begraven, en ze boden me hulp om die eruit te halen. Het was heel duidelijk dat ze wilden dat ik een hulpmiddel voor hen zou worden. De condities waren voor mij om uit de publieke belangstelling te komen en achter de schermen te werken. We waren niet in staat om tot een overeenkomst te komen en de vergadering eindigde met teleurstelling aan beide zijden. 

Sedertdien heb ik veel tijd besteed om te proberen toegang te krijgen tot de informatie die de ABR Sentinels me gaven. Tot zover ben ik niet succesvol geweest. Het werd me later duidelijk dat als ik het aanbod van de Sentinel had geaccepteerd, ik waarschijnlijk direct toegang had gekregen tot deze informatie.

POSTSCRIPTUM DOOR DAVID WILCOCK

Het is heel interessant voor me om Corey’s laatste ervaringen te lezen.

Ook al heeft hij nog niet veel gelezen van The Ascension Mysteries , er zijn veelvoudige, directe correlaties tussen de inhoud van dit nieuwe boek, vanwege 30 augustus en wat Corey net heeft beleefd.

Het boek combineert insider informatie, antieke godsdienstige leringen en de studie van de Wet van Een serie om het verhaal te vertellen van een antieke strijd tussen goed en kwaad die in ons zonnestelsel heeft gewoed, een half miljoen jaren geleden.

Het verhaal begint met het Ancient Builder Ras dat hier een 2.6 miljard jaren geleden oorspronkelijk was, volgens de Wet van Een. Deze groep verscheen het eerst op Venus.

Corey schijnt een directe rit gekregen te hebben van enigen van hun overlevende originele faciliteiten. Hij werd geïntroduceerd aan een holografische vorm van de wezens zelf of van een van hun beschermers in de vorm van de Sentinels.

Een groep gekend als de “Guardians” (de bewakers) gaven de ABR een krachtig verdediging technologie om tegen alien/vreemde binnendringende invasie te beschermen. Die kwam in de vorm van hele manen die handelden als wapens, het zelfde als de Death Star in de Star Wars film.

Deze wapens die oorspronkelijk ons eigen zonnestelsel beschermden met tientallen nabuur stelsels voor vijandige binnendringers, sedert we in een zeer begeerd gebied zitten van de  galaxy.

Ons eigen stelsel schijnt te zijn gebruikt als een soort van “kosmische straf kolonie” waar mensen die gefaald hadden om Ascentie te bereiken op andere werelden geherplaatst werden met de hoop van hun herstel. In plaats hiervan sloten deze mensen een deal met de negatieve roofdieren Al die hun lichamen liet instromen met nanites(?) en gaven hen super-menselijke vermogens.

Met de vernietigend kracht van het AL tot hun beschikking, waren ze in staat om in die verdedigende manen te hakken en ze te gebruiken als aanval wapens, waar ze nooit voor bedoeld waren.

Deze groep die ik de Empire noem (het Keizerrijk), werd extreem oorlogszuchtig. Ze vielen andere planeten in de buurt aan, en kregen krachtige vijanden.

Gonzales had al voorgesteld dat de verwoesting van Mars door vuurwapens kwam van een van de manen die de planeet zelf raakte. Corey’s visies schijnen nu direct dit vermoeden te bevestigen.

Ik vind het heel interessant dat de wezens die met Corey werken, nu spreken met de zelfde soort bewoordingen die we in de Law of One serie zien staan. Ik had de hele tijd al gevoeld dat we met dezelfde mensen hadden te maken.

Me realiserend dat de bron van de Law of One zich zou laten zien op zo’n stoffelijke en persoonlijke wijze dat is een van mijn grootste verrassingen van mijn leven.

Corey krijgt deze dingen uit de eerste hand te zien/beleven, terwijl ik het nodig had om dat van hem te horen – minstens tot aan nu toe, met een paar opmerkelijke uitzonderingen waar we nog niet mee naar buiten zijn gekomen,

Het zicht en de diepte van deze ervaringen is gelijk gedeeld door de persoonlijke last die ik gezien heb die dit van hem neemt. Het is zeer onwaarschijnlijk, zelfs onmogelijk dat hij liegt. Alles dat ik weet en zie  zegt me dat hij zeer echte ervaringen heeft.

Wij beiden hebben zeer krachtige en voortdurende “negatieve groeten” gekregen in de soort van de Law of One.

Dit heeft elk niveau veroorzaakt van mensen waar we mee werken om mee ontevreden te zijn voor ons beiden, en we voelen dat we niet voldoende genoeg doen om dit initiatief verder te brengen.

Wij beiden zijn door intense persoonlijke transformaties gegaan en recent door healende ervaringen, dat dit hopelijk ons zal toestaan om veel productiever te zijn en pro-actie te hebben als we verder gaan.

De informatie die Corey kreeg over een zonnegebeuren dat leidt tot een soort van massale ascentie is heel intens onderzocht in het boek. Die nieuwe gegevens wijzen alleen verder nog op de betekenis van waar ik over schreef.

Laten we ook niet vergeten dat mij dat boek-cover in een visioen werd gegeven en toen het gemaakte boek kwam had Corey net de binnenste Aarde alliantie voor de eerste keer bezocht.

De boeken plaat heeft ’n obelisk met een gloeiend licht op de top en een beeld van Saturnus erachter, zoals ik had gewezen.

Kaaree’s groep plaatste henzelf terug naar Saturnus en ze dragen Saturnus pendanten. Ook hebben zij een grote obelisk in hun tuinen met een helder licht aan de top – precies zoals ik had gevraagd zodat die op mijn boekenplaat zou staan.

De waarschijnlijkheid van dit alles dat dit een toeval is, is buitengewoon klein, en ook niet om te lachen voor me om dat op een persoonlijk niveau te zien.

De enige realistische positie die een scepticus kan nemen is dat Corey en ik op een of andere wijze samenwerken voor dit alles. Maar, niets kan verder van de waarheid af zijn.

Karma overkomt me met zo’n precieze precisie op dit moment dat ik nergens over durf te liegen. Ik worstel om elke gedachte zo positief te laten zijn over mij en ik heb zoveel liefde voor mijzelf en anderen als mogelijk is.

Geen van ons wordt hier rijk door en Corey’s financiële problemen zijn nog een voortdurende factor waar we mee hebben te maken en waar we omheen moeten plannen.

Corey is door zulke intense ervaringen gegaan dat hij zich vaak totaal moest terugtrekken en dat was weken per keer. Ik zat op een gelijke positie door veel van het eerste halve jaar en dat heeft voor veel problemen gezorgd.

Er werd kritieke intel aan ons beiden gegeven voor onmiddellijke onthulling en als we faalden om dat vrij te geven, zouden beiden van ons straf consequenties hebben gekregen.

Corey ging door veel meer ernstige ervaringen dan wat ik me kan herinneren dat mij overkwam voor mezelf.

Nu krijgen we beiden ons leven weer terug en bedenken we hoe we deze weliswaar zeer bizarre situatie kunnen harmoniseren.

Ik verwacht niet dat je mij gelooft over al die fantastisch klinkende situaties.

We hebben Cosmic Disclosure  een wekelijkse show waarin je Corey kunt zien die dit aan jezelf beschrijft en besluit of je hem wel of niet gelooft.

De eerste maand is nog praktisch vrij, zoals je kunt zien voor 99 cent met geen extra betaling voor een canceling.

Vele duizenden kijkers zijn verbaasd geweest over het niveau van diepte en serieusheid bij Corey’s getuigenis als hij antwoordt op mijn spontane vragen. Hij mist nooit een slag, noch heb ik hem ooit betrapt op een tegenstelling.

Mijn nieuwe boek is intens kracht bijgezet met zoveel wetenschappelijke feiten en samenwerkende stellingen uit een wijde variëteit van insiders die ik kon verzamelen.

Je voor-bestelling van het boek voor 30 augustus verzekert je dat je het krijgt als het voor het eerst uitkomt en kan ons ook helpen om de New York Times te halen op de best-seller lijst, opnieuw die zijn over alle geloofwaardigheid heen dramatisch vergroot.

Zo ver als ik kan zeggen, zijn al deze dingen echt waar. Werkelijkheid is zeer, zeer vreemd inderdaad. Lange tijd nog, dan zullen we zelf ontdekken wat er gaat gebeuren.

In de tussen tijd  benadrukken de lessen van de Law of One het belang van liefde, medeleven, vergeving en dienst aan anderen die de meest belangrijke sleutels zijn voor persoonlijke en planetair Ascentie.

Als je zorgen hebt over of je het wel of niet “gaat maken” is het antwoord heel eenvoudig: Wees gewoon aardig!

Het schijnt bijna belachelijk dat zulk complex materiaal zich tot zo’n eenvoudige boodschap kan afbreken, maar dat is de aard van waar we mee omgaan.

Het schijnt dat we veel meer zichtbare tekenen zullen zien in onze toekomst, en ik moedig je aan om je voor te bereiden op Ascentie… weet je, gewoon in het geval dat.

Vertaling: Winny


Gebruiksbeleid: Plaats alsjeblieft 1/3 deel van dit artikel en een link naar deze pagina voor de rest van het artikel. Uit andere gedeelten kan worden geciteerd. Het wordt erg gewaardeerd als iedereen die deze informatie opnieuw plaatst deze norm zou volgen.

Loading...